Rekrutacja do udziału w Mobilnym Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świekatowie już jest zakończona.

W czerwcu zakończono rekrutację do udziału w Mobilnym Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świekatowie. Do dnia 3 czerwca 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zgłosiło się 27 osób bezrobotnych mieszkających na terenie gminy Świekatowo.  Zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiło 17 kobiet oraz 10 mężczyzn. Do udziału w projekcie po przeprowadzeniu rozmów wstępnych oraz konsultacji z Radą Społeczną wytypowano grupę 10 uczestników.

Metryka strony
Data publikacji : 27.06.2014
Data modyfikacji : 30.06.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Suchomska
Autor : Katarzyna Suchomska
Liczba wejść: 1664
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja