Rekrutacja do MCAZ zakończona!

           Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Partner z Bydgoszczy ogłosił rekrutację uczestników do realizacji projektu pod nazwą " Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki.


         Rekrutacja miała na celu wyłonienie 60 osób bezrobotnych (10 osób z każdej wyznaczonej w ramach projektu gminy), które zostaną uczestnikami projektu. W ramach naboru do Lokalnego Centrum Łowinek 24 osoby bezrobotne wypełniły Kartę Zgłoszeniową oraz odbyły rozmowę indywidualną z doradcą zawodowym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. W wyniku konsultacji z partnerami lokalnymi zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie 6 kobiet oraz 4 mężczyzn z miejscowości: Łowinek, Serock oraz Pruszcz.

          Projekt zakłada wykorzystanie świetlic wiejskich oraz Domów Kultury. To właśnie wspomniane świetlice oraz domy kultury mają na potrzeby projektu pełnić funkcję Lokalnych Centrów.

    

Metryka strony
Data publikacji : 30.06.2014
Data modyfikacji : 30.06.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Porożyńska
Autor : Katarzyna Porożyńska
Liczba wejść: 2333
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja