Druga edycja MCAZ Pruszcz!

                   Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Partner z Bydgoszczy ogłosił ponowną rekrutację uczestników do realizacji projektu pod nazwą " Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki.

                  W trakcie posiedzenia kolejnej Rady Społecznej w ramach drugiego naboru zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie 9 osób bezrobotnych w tym 6 kobiet oraz 3 mężczyzn z gminy Pruszcz. Wszyscy uczestnicy przechodzą identyczną ścieżkę aktywizacji jak była zaplanowana w przypadku pierwszej grupy uczestników z wyjątkiem udziału w szkoleniach zawodowych oraz kursie prawa jazdy kat.B. Aktualnie druga grupa uczestników odbyła indywidualne wywiady pogłębione oraz sesję z psychologiem. Każdy uczestnik wspólnie z opiekunem LC Pruszcz opracował również Indywidualny Plan Działania, w ramach którego określono cele zawodowe oraz edukacyjne. W najbliższym czasie zaplanowano zajęcia w ramach poradnictwa grupowego, grupowego planu działania oraz zajęć aktywizacyjnych.

Metryka strony
Data publikacji : 30.12.2014
Data modyfikacji : 30.12.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Porożyńska
Autor : Katarzyna Porożyńska
Liczba wejść: 1037
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja