Opracowanie Grupowego Planu Działania

W Lokalnym Centrum w Tleniu dnia 16.07.2014 uczestnicy projektu, Opiekun Grupy oraz Koordynator Projektu MCAZ – pani Mariola Karczewska wspólnie opracowywali Grupowy Plan Działania.

Po analizie aktualnej sytuacji (naszych zasobów i deficytów) , a także lokalnych inicjatyw realizowanych corocznie, podjęliśmy próbę opracowania wspólnego przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności, którego realizacji spodziewać możemy się we wrześniu. Po burzliwych dyskusjach podjęliśmy decyzję -  inicjatywa ma już ogólny zarys. Szczegóły co do jej realizacji oraz konkretny termin upowszechnione zostaną na kolejnym etapie prac.

Metryka strony
Data publikacji : 21.07.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michalina Ratkowska
Autor : Michalina Ratkowska
Liczba wejść: 1071
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja