Działamy także dla lokalnej społeczności!

W ramach projektu uczestnicy przy wsparciu Lokalnego Partnerstwa zrealizują dwie inicjatywny dla najbliższego społeczeństwa. Aby zapewnić efektywne wykonywanie zaplanowanych działań w pierwszym etapie opracujemy Grupowy Plan Działania, dokonując analizy mocnych i słabych stron grupy uczestników MCAZ, a także szans i zagrożeń wynikających ze społeczeństwa.

 Plan zapewnić ma pełny udział Odbiorców Projektu w życiu społecznym, jego opracowanie zaplanowano na 16.07.2014.

Metryka strony
Data publikacji : 30.06.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michalina Ratkowska
Autor : Michalina Ratkowska
Liczba wejść: 1068
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja