Zakończyliśmy realizację Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej w Wielkim Zajączkowie.

W Wielkim Zajączkowie, tak jak w innych gminach z końcem czerwca zakończyła się realizacja Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej.

W 2014 roku do Lokalnej Grupy MCAZ zrekrutowano  dziesięcioro uczestników. Od lipca 2014 roku wzięli oni udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, uczestniczyli w zajęciach grupowych pozwalających na rozwój kompetencji społecznych oraz wiedzy i umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Wspólnymi siłami przygotowali i zrealizowali Grupowy  Plan Działania, który obejmował zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch inicjatyw lokalnych.

Pięć osób ukończyło szkolenia, w tym dwie  kurs na prawo jazdy kat. B. Osiem osób uczestniczyło w stażach przygotowujących do podjęcia pracy w zawodach określonych w Indywidualnych Planach Działania. Sukcesywnie, po wykorzystaniu ustalonych form wsparcia uczestnicy MCAZ podejmowali zatrudnienie.

Należy przyznać, że realizacja projektu wiązała się z wieloma emocjami, a w początkowej fazie planowane rezultaty wydawały się bardzo odległymi. Dziś można powiedzieć, że do udziału w projekcie zgłosiły się osoby widzące w elastyczności i mobilności szansę na powrót na rynek pracy. Część z nich już osiągnęła sukces i liczy na dłuższe zatrudnienie, niektórzy  prawdopodobnie będą poszukiwać nowych miejsc pracy. Jako opiekun grypy liczę, że nie będzie wśród uczestników osób, które wrócą do sytuacji sprzed udziału w projekcie.

Dziękuję za współpracę uczestnikom MCAZ w Wielkim Zajączkowie, członkom Rady Społecznej oraz Władzom Gminy za wsparcie oraz umożliwienie realizacji projektu na terenie gminy Dragacz. Podziękowania składam także, za realizację pierwszej części projekt poprzedniej Opiekunce Grupy – Pani Aleksandrze Cejrowskiej.

Katarzyna Suchomska

 

Metryka strony
Data publikacji : 07.07.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Suchomska
Autor : Katarzyna Suchomska
Liczba wejść: 1368
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja