Polecamy

Biuletyn Informacyjny
Aktywne formy
Statystyki rynku

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Pruszczu

W 2017 r. Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej wróciło do gminy Pruszcz. Wcześniej w 2014 r. gościliśmy w Łowinku. Tym razem siedzibą naszych działań był Pruszcz.

Realizując ścieżkę wypracowaną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki, „Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej dla powiatu świeckiego”:

  • Opracowano Indywidualne Plany Działania dla 12 uczestników,
  • Uczestnicy korzystali z pomocy psychologa,
  • Współpracowali z pośrednikiem pracy,
  • Zrealizowano zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego,
  • Zrealizowano zajęcia aktywizacyjne,
  • Opracowano Grupowe Plany Działania dla Lokalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej,
  • Zorganizowano inicjatywę lokalną.

W ramach realizacji Grupowego Planu Działania uczestnicy MCAZ Pruszcz zaplanowali i zorganizowali inicjatywę lokalną pn. „MCAZ-owy Dzień Dziecka”. Impreza odbyła się 3.06.2017 r. na boisku szkolnym w Serocku. Przy organizacji całego przedsięwzięcia  z pomocą przyszedł Dyrektor Szkoły, który udostępnił miejsce oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zabawy. Organizatorzy imprezy - uczestnicy MCAZ zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Każde dziecko uczestniczyło w ciekawych konkursach oraz zabawach wraz z nagrodami oraz słodkimi upominkami. W trakcie zabawy można było skorzystać z malowania twarzy oraz  rysowania kredą. Wielką niespodzianką oraz atrakcją całej imprezy okazali się goście specjalni a byli nimi strażacy z OSP Serock, którzy udostępnili wóz strażacki – można było wejść do wozu, zrobić zdjęcia i wczuć się w rolę strażaka, m.in. poprzez założenie hełmu strażackiego i użycie sprzętu służącego do gaszenia. Niektórzy uczestnicy MCAZ mieli po raz pierwszy okazję sprawdzić  się w roli organizatora. Każda osoba włożyła całe swoje zaangażowanie w realizację poszczególnych zadań.

Dodatkowo w celu poprawy mobilności oraz nabycia nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestnicy MCAZ Pruszcz zostali skierowani do udział w:

  • kursie  prawa jazdy kat. B (3 uczestników),
  • szkoleniach zawodowych (2 uczestników),
  • stażach zawodowych (4 uczestników).

Ostatnie działania w ramach Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej w gminie Pruszcz zakończą się w lipcu 2017 r. Dziękujemy członkom Rady Społecznej oraz wszystkim, którzy wspierali nasze działania.

Metryka strony
Data publikacji : 21.06.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Bartosz Frąckowski
Autor : Bartosz Frąckowski
Liczba wejść: 1005
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja