Polecamy

Biuletyn Informacyjny
Aktywne formy
Statystyki rynku

Kilka słów podsumowania

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego „Partner” z Bydgoszczy w latach 2014-2015 realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu było:

 • zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych w gminach wiejskich lub na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej powiatu świeckiego, prowadzących do poprawy ich zdolności do zatrudnienia.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

Wsparciem w ramach projektu objęto osoby bezrobotne:

 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu,
 • zamieszkujące tereny wiejskie (gminy Świekatowo, Pruszcz, Dragacz, Warlubie, Osie, Bukowiec),
 • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały z usług i instrumentów realizowanych przez PUP.

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w maju 2014 roku udział w projekcie rozpoczęło 60 bezrobotnych mieszkańców gmin Bukowiec, Dragacz, Osie, Pruszcz, Świekatowo oraz Warlubie (po 10 uczestników w każdym z 6 utworzonych Lokalnych Centrów Aktywizacji Zawodowej). Dodatkowo w grudniu 2014 do projektu przystąpiło jeszcze 9 nowych uczestników z gminy Pruszcz.

W ramach projektu:

 • opracowano Indywidualne Plany Działania dla 69 uczestników,
 • zrealizowano zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego, w którym wzięło udział 68 uczestników,
 • zrealizowano zajęcia aktywizacyjne, w których wzięło udział 66 uczestników,
 • zrealizowano indywidualne i grupowe spotkania z pośrednikiem pracy, w których wzięło udział 66 uczestników,
 • opracowano Grupowe Plany Działania dla każdego Lokalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Dodatkowo w celu poprawy mobilności oraz nabycia kwalifikacji uczestnicy projektu zostali skierowani do udział w:

 • kursie prawa jazdy kat. B (16 uczestników),
 • szkoleniach zawodowych (21 uczestników).

Ponadto w ramach Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej dla powiatu świeckiego, osoby uczestniczyły w stażach zawodowych pozwalających na zdobycie doświadczenia.

 • LC Gawroniec (gmina Bukowiec) - staż rozpoczęło 8 uczestników
 • LC Wielkie Zajączkowo (gmina Dragacz) -  staż rozpoczęło 7 uczestników
 • LC Tleń (gmina Osie) -  staż rozpoczęło 8 uczestników
 • LC Świekatowo -  staż rozpoczęło 9 uczestników
 • LC Lipinki (gmina Warlubie) - staż rozpoczęło 7 uczestników
 • LC Łowinek (gmina Pruszcz) -  staż rozpoczęło 17 uczestników

47 z 57 uczestników odbywających staż w ramach projektu podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 

 

UCZESTNICY PROJEKTU DZIAŁALI NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH:

W ramach Grupowych Planów Działania w każdym z Lokalnych Centrów zaplanowano, zorganizowano i zrealizowano również inicjatywy lokalne. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem mieszkańców poszczególnych gmin:

 • LC Gawroniec (gmina Bukowiec) - Festyn "Sportowe zakończenie lata", Spotkanie „Eksperymentuj z MCAZ-em”
 • LC Wielkie Zajączkowo (gmina Dragacz) -  Festyn dla dzieci "Zakończenie wakacji", Spotkanie dla dzieci „Powitanie Wiosny”
 • LC Tleń (gmina Osie) - Festyn „Zostań bohaterem", „Bal wiosenny”
 • LC Świekatowo - Festyn dla dzieci, Spotkanie dla seniorów „W wesołym ciele zdrowy duch”
 • LC Lipinki (gmina Warlubie) - Festyn "Pożegnanie Lata", Spotkanie „Dzień kobiet”
 • LC Łowinek (gmina Pruszcz) -  Festyn "Z MCAZ-em na sportowo", Spotkanie dla dzieci „DISCO z MCAZ’em”

 

DZIAŁAMY RAZEM!

Kluczowe w realizacji projektu było również nawiązanie współpracy z partnerami lokalnymi takimi jak: ośrodki pomocy społecznej, sołtysi, wójtowie gmin, działające lokalnie organizacje pozarządowe czy lokalni pracodawcy, których przedstawiciele weszli w skład Rad Społecznych. Członkowie Lokalnych Rad Społecznych wspierali opiekunów Lokalnych Centrów służąc swoją opinią i radą w procesie rekrutacji uczestników projektu, organizacji inicjatyw lokalnych i pozyskiwaniu miejsc stażowych. Spotkania Lokalnych Rad Społecznych w okresie realizacji projektu odbywały się raz na kwartał.  

Metryka strony
Data publikacji : 30.07.2015
Data modyfikacji : 07.10.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Suchomska
Autor :
Liczba wejść: 624
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja