Polecamy

Biuletyn Informacyjny
Aktywne formy
Statystyki rynku

Konsultacje z pośrednikiem pracy oraz doradcą zawodowym

Miesiąc wrzesień okazał się bardzo pracowity dla uczestników Lokalnego Cenrum w Lipinkach. Oprócz warsztaów aktywizacji zawodowej, każdy z uczestników miał możliwość przedyskutowania własnej sytuacji zawodowej zarówno z pośrednikiem pracy, jak i z doradcą zawodowym.

Podczas indywidualnych spotkań omawiane były takie zagadnienia jak: poprawność sporządzonych dokumentów aplikacyjnych, analiza dotychczasowych działań podjętych na rzecz poszukiwania miejsca stażowego, przybliżenie procesu rekrutacyjnego na staż, zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz dyskusja na temat motywacji do podjęcia zatrudnienia.

Każdy uczestnik miał przygotowane inne pytania po pracowników urzędu. Zorganizowanie indywidualnych spotkań dała możliwość na dogłębne przeanalizowanie napotkanych trudności oraz wspólnego poszukania możliwych rozwiązań.

Uczestnicy projektu zostali poinformowani o możliwości ciągłego kontaktu z opiekunem grupy. Obecnie kantakt ten odbywa sie za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Metryka strony
Data publikacji : 08.10.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Chyła
Autor : Anna Chyła
Liczba wejść: 793
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja