Polecamy

Biuletyn Informacyjny
Aktywne formy
Statystyki rynku

Ruszyło Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Lipinkch!

Innowacyjny projekt - nowe wyzwania, nowe możliwości!

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej to projekt, dający możliwość zwiększenia mobilności uczestników, która tak często staje się przyczyną braku aktywności zawodowej mieszkańców gminy Warlubie. Ponadto daje szansę zwiększenia własnych kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń oraz udział w stażach. 

Celem podejmowanych działań ma być zdobycie zatrudnienia przez wszystkich Odbiorców Projektu. Żeby tak się stało uczestnicy MCAZ w Lipinkach rozpoczęli intensywną pracę nad analizą własnych kwalifikacji zawodowych, predyspozycji oraz możliwości i zagrożeń jakie daje środowisko lokalne.

W toku tej analizy opracowano Indywidualne Plany Działania z uczestnikami projektu, które stanowią uszeregowane czynności jakie zamierza podjąć każdy Odbiorca Projektu w celu udoskonalenia własnej kandydatury na rynku pracy.

 

Metryka strony
Data publikacji : 22.07.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Chyła
Autor : Anna Chyła
Liczba wejść: 685
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja