Polecamy

Biuletyn Informacyjny
Aktywne formy
Statystyki rynku

Współpraca z partnerami lokalnymi

Pracownicy MCAZ zaprezentowali założenia i cele funkcjonowania Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej dla powiatu świeckiego podczas posiedzeń rad gmin, na terenie których powstały Lokalne Centra.

Obecnych na posiedzeniach rad gmin zaproszono do wspólnego działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych oraz do udziału w pracach lokalnych partnerstw.

Spotkania odbyły się:

  • 30.04.2014 w gminie Dragacz
  • 20.05.2014 w gminie Osie
  • 28.05.2014 w gminie Bukowiec
  • 29.05.2014 w gminie Świekatowo
  • 29.05.2014 w gminie Warlubie
  • 30.05.2014 w gminie Pruszcz
Metryka strony
Data publikacji : 02.06.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet
Autor : JSK Internet
Liczba wejść: 765
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja