Polecamy

Biuletyn Informacyjny
Aktywne formy
Statystyki rynku

Podpisanie listów intencyjnych

Partnerzy społeczni zaproszeni do współpracy w ramach projektu podpisali deklarację współpracy na rzecz realizacji projektu modelowego o następującej treści:
 

„Rozwój społeczności lokalnych w dużej mierze zależy od współpracy lokalnych partnerów. Współpraca ta jest szczególnie potrzebna w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tradycyjne usługi i instrumenty rynku pracy nie są wystarczające dla skutecznej i efektywnej aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich powiatu świeckiego, dlatego też niżej podpisani deklarujemy chęć współpracy na rzecz wsparcia procesu aktywizacji w ramach działań projektu modelowego Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej dla powiatu świeckiego.

W miarę posiadanych przez nas możliwości będziemy starać się włączać w działania projektu modelowego i służyć wsparciem i pomocą pracownikom projektu modelowego w realizowanych przez nich działaniach.”

Metryka strony
Data publikacji : 11.06.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet
Autor : JSK Internet
Liczba wejść: 805
Kapitał ludzki
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja